232# Süt kardeşler neden evlenemez ve ilk bilimsel temeller

Süt kardeşler neden evlenemez Genel

Süt kardeşler neden evlenemez sorusunun bilimsel olarak bir cevabı bulunmuş mudur? Kur’an, aynı anneden süt emen süt kardeşlerin birbirleriyle evlenmelerini neden yasaklamıştır?

Süt kardeşlerin evlenme yasağının İslam’la mı başladığı yoksa o bölgede önceden de var olup olmadığı hakkında tarihi bir kayıt yoktur.[1] Sütkardeşlerin evliliğinin yasaklanması bugünkü Tevrat veya İncil’de yok. Bazı teologlar bu yasağın orijinal kutsal kitaplarda olmadığı anlamına gelmeyebileceğini çünkü Kuran’ın ayetiyle sabit olduğu üzere Tevrat’tan birçok metnin gizlenmiş (Maide 15) olduğunu düşünüyorlar.[2, 3]

Süt kardeşlerin evlenme yasağının nedeni ne olabilir?

Bu sütkardeşlerin genleri farklı olduğu halde evlenmeleri neden yasaklanmış olabilir? Bu sorunun cevabını modern genetik ve fizyoloji biliminin ilerlediği bu yıllarda anlamaya yaklaşmış bulunmaktayız. Konuyu herkesin anlaması için fazla ayrıntısına girmeden en basit haliyle anlatmaya çalışacağım.
Bir insanın gen yapısı ömür boyunca aynı kalır fakat epigenetik denen bir mekanizma vardır ki genlerimizin işleyiş sırasını ve yönünü değiştirir. İnsanın karakterinin, psikolojik yapısının vs. ortaya çıkmasını sağlar. Bu epigenetik özellikler doğuştan değil sonradan elde edilir ve genleri yönlendirir.

Yazarın önerisi:  183# Boşlukların Tanrısı’mı Yoksa her şeyin arkasındaki Yaratıcı mı?

Mikro RNA’lar

Son on yıldır yapılan birçok araştırma da gösterdi ki anne sütünde bebeğin epigenetik yapısını değiştiren mekanizmalar vardır. Örneğin anne sütünde anneden anneye değişen mikro RNA’lar vardır. Mikro RNA’lar annenin genlerinden gelir ve bu sütü içen bebeğin annenin genlerinden etkilenmesi ve epigenetik olarak bebeğin genlerinin yeniden düzenlenmesi anlamına gelir.[4] Son yapılan çalışmalara göre de insan yaşamının ilk iki yıllık dönemi yani süt emdiği dönem bu epigenetik değişimlerin en çok olduğu zaman dilimidir.[4, 5]

Epigenetik özellikler ve Süt kardeşler neden evlenemez

Araştırmalar anne sütünün bu epigenetik özelliklerden dolayı bebeğin bilişsel ve psikolojik yapısını dönüştürdüğünü gösteriyor.[6] Yapılan araştırmalar anne sütünden gelen epigenetik faktörlerin şu ana kadar 146 gen üzerinde değişiklik yapabildiğini gösterdi.[7] Bir tek genle oynamak bile bireyin fiziksel ve psikolojik karakterinde ciddi değişimler yapabileceğini düşündüğümüzde anne sütünün bebek üzerindeki etkisi çok büyüktür. Sütten bebeğe geçen bu epigenetik değişiklikler sadece psikoloji ile sınırlı değil, bütün bedensel ve fizyolojik özelliklerini kalıcı olarak düzenliyor.[8-10]

Süt kardeşlerin gen ifadelerinin benzemesi

Aynı annenin sütü aynı mikro RNA’ları içeriyor, bu mikro RNA’lar bebeğin DNA’sında epigenetik değişiklikler yapıyor ve bu sütü emen kişilerin gitgide epigenetik olarak birbirine benzemesi demek oluyor.
Bu konudaki araştırmalar her geçen yıl artıyor. Bunlar bu alanda tespit edilen ilk kanıtlar olup araştırmalar arttıkça süt kardeşlerin epigenetik olarak birbirlerine yaklaştıklarını anlayabiliyoruz. Aynı anneden süt emdikleri için tıpkı iki öz kardeş gibi aynı karakteristiklere dönüşmüş oluyorlar.

Yazarın önerisi:  178# HER ÇOCUK ATEİST DOĞAR SAFSATASI VE LOGOTERAPİ

Fakat belirttiğimiz gibi bunlar henüz ön kanıtlar olup olayın tam mekanizması çok iyi açıklanmadı, ilerde bilim geliştikçe çok daha iyi anlaşılacaktır. Yine de bu sonuçlar bile Kuran’ın emirlerindeki incelikler hakkında fikir edinebilmek için yeterli. Bilim henüz gelişip de Kuran’ın bazı incelikleri net anlaşılmadan Kuran’da hata bulmuş algısı oluşturmaya çalışmak gerçekten sonsuz bir insan cehaletinin ürünüdür.

Kaynaklar

 1. https://islamansiklopedisi.org.tr/rada.
 2. Ahmet Yaman, “İslam Hukukuna Özgü Bir Kurum Süt Akrabalığı”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi /13(Bahar 2002): 59.
 3. Özdemir, E., İSLAM’DA SÜT AKRABALIĞI İLE İLGİLİ RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. İlahiyat, (2): p. 15-32.
 4. Antonakou, A., The epigenetic effects of breast milk and the association of its nutritional content with maternal diet. Implications for midwifery practice. 2018.
 5. Bhutta, Z.A., et al., Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and at what cost? The lancet, 2013. 382(9890): p. 452-477.
 6. Krol, K.M. and T. Grossmann, Psychological effects of breastfeeding on children and mothers. Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz, 2018. 61(8): p. 977-985.
 7. https://www.livescience.com/6498-breast-milk-dna-good.html.
 8. Twigger, A., et al., Gene expression in breastmilk cells is associated with maternal and infant characteristics. Sci Rep. 2015; 5: 12933.
 9. https://www.romper.com/p/do-babies-receive-traits-from-breast-milk-they-may-not-be-what-you-think-17949059.
 10. http://www.child-encyclopedia.com/breastfeeding/according-experts/breastfeeding-and-its-impact-child-psychosocial-and-emotional.

 1. Avatar
  H. Akpınar

  Kaleminize sağlık. Oldukça bilgilendirici.

  Cevapla
  1. Avatar
   kurangunlukleri Yönetici

   Teşekkürler

   Cevapla