229# Rum suresi mucizesi yalan mıdır?

rum suresi mucizesi Kuran Mucizeleri
Rum 1-3: “Rum'lar düşük bir yerde mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (Arapça gramerine göre üç ile dokuz yıl arasında) galib geleceklerdir. Kuran’da Rumların (Bizansların) yenildiğini fakat birkaç yıl içinde galip geleceğini Rum-3 ayetinde haber veriyor. Peki öyle mi oldu ve bu bir mucize midir inceleyelim.

Soru: Rum suresi mucizesini tarihi olaylarla anlatır mısınız?

Cevap: Rum suresi mucizesi Kuran’ın en açık mucizelerinden biridir. Rum suresi 1-3 ayetlerine bakalım.

Rum 1-3: “Rum’lar düşük bir yerde mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (Arapça gramerine göre üç ile dokuz yıl arasında) galib geleceklerdir.

Kuran’da Rumların (Bizansların) yenildiğini fakat birkaç yıl içinde galip geleceğini Rum-3 ayetinde haber veriyor. Peki öyle mi oldu ve bu bir mucize midir inceleyelim.

Olaylar

Fazla kafa karışıklığı oluşturmamak ve ana konuyu dağıtmamak için olayları kısaca anlatacağım. Bizanslılar ve Sasaniler yüzyıllardır zaman zaman savaşsa da hiçbir savaşları 602-628 yılları arasındaki savaş kadar yıkıcı olmadı. Her iki devlet öylesine birbirini yıktılar ki tam da o yıllarda kurulmaya başlayan yeni islam devletine karşı zemin hazırlanmış oldu ve halifeler devrinde ise Sasani imparatorluğunun tamamı ve Bizans’ın önemli bir bölümü fethedildi.

Bu savaşları ilk başlatan olay Bizans’ta imparator Mauricius’un bir darbeyle yıkılıp yerine Phocas’ın geçmesiydi. İmparator Mauricius Pers kralı olan II. Hüsrev’in dostuydu. II. Hüsrev dostu olan Mauricius’un intikamını almak için Bizans’a 602 yılında savaş ilan eder. Bu savaşlar sürerken Bizans’ta krallar değişir İmparator Phocas idam edilir ve taht Herakliyus’a (Herakleios) kalır. Bizans’taki karışıklıktan faydalanan Sasaniler 608-610 yılları arasında Güney ve Doğu Anadolu topraklarını ele geçirirler.

Yıl 613’e geldiğinde ise savaşın seyri iyice Perslerin lehine dönmüştür ve Şam kaybedilmiştir. Bir yıl sonra 614 yılında ise Bizans’ın bölgede en çok önem verdiği ve 60 bin kişilik zayiat verdiği Kudüs şehri düşecektir. Kudüs’ün düşmesiyle Hrsitiyanların gerçek Haç’ı Perslerin eline geçmiştir. Buradaki savaş Bizans için en ağır yenilgi olmuştur ve işte bu savaşın ünü tüm bölgede yankılanmış Mekke’ye kadar gelmiş ve putperestlerin galibiyetine Müslümanlar üzülmüştür. Çünkü İslam dininde ehl-i kitap (Hristiyan ve Yahudiler) putperestler gibi değildir, Allah’ın öğretileriyle amel etmektedirler (üçleme hariç).

Yazarın önerisi:  10# Göklerin yedi katmanı nedir? Atmosferin yedi katmanı mıdır? Yedi kat gök neresidir?

Pers kralının Heraklius’a mektubu

Zaten 12 yıldır sürekli kan kaybeden Bizans çok ağır bir darbe almıştır ve insanların gözünde savaşın sonucu belli olmuştur. Hatta Pers kralı Hüsrev Herakliyus’a mektup yazar ve teslim olmasını artık Bizans’ın bittiğini ve eğer teslim olmazsa denizin dibine bile saklansa elini uzatıp Herakliyus’u oradan çıkaracağını yazar. Öyle ki tarihçiler Herakliyus’un bu aşamada ülkeyi Persler’e teslim etmeğe hazır olduğunu yazmıştır.

622 zaferi

Fakat Herakliyus sonuçta teslim olmadı ve ülkede yeni bir yapılanmaya gitti, asker maaşlarını düşürdü vergileri artırdı, kiliseyi de arkasına alarak ordusunu yeniden kurdu. (Bu toparlanma ayet indikten birkaç sene sonra başladı.) Bu anlamda tarihteki ilk Haçlı seferleri başlamış oldu. İyi bir planlama ile Herakliyus’un toparlanan ordusu yıllar sonra ilk defa 622 yılında Pers komutanı Şahrbaraz’ı ağır bir yenilgiye uğratarak bu tarihten sonra savaşın seyrini tamamen değiştirdi.

Daha sonra 628 yılına kadar Herakliyus kaybettiği şehirleri bir bir geri aldı ve en son darbesini de Ninova’da vurduktan sonra Persler’in artık savaşmaya gücü kalmamıştı. Bu yüzden tarihçiler bu savaşları 622’den önceki birinci dönem ve 622’den sonraki ikinci dönem olarak adlandırırlar. Bizanslıların 622 zaferi bir milattır. Aşağıdaki Greatrix’in kitabından aldığım örnekteki gibi.

Bu bilgiler ışığında ayete bakalım. Ayet 614 yılındaki Pers galibiyetinden hemen sonra indi ve Rumların 9 yıla kadar tekrar galip geleceklerini haber veriyordu ve aradan 9. yılı doldurmaya çok az kalmışken Herakliyus tekrar Persler’i bozguna uğrattı ve bu savaş herşeyin seyrini tersine çevirdi.

Yazarın önerisi:  35# Dağlar depremi engeller mi? -Bilimsel açıklaması-

Rum suresi mucizesi hakkında bir kısım tereddütler

Soru: Bazı kişiler neden Ninova savaşının 627 yılında olduğunu ve dolayısıyla son zafere kadar 13 yıl geçtiğini söylüyorlar? Cevap: O bazı kişiler her zamanki gibi gerçeklerin üstünü örtme amacıyla Bizanslıların mağlubiyetlerinden sonraki ilk defa 622 yılında kazandıkları savaşı göstermek istemezler. Hile yaparak Bizans galibiyetinin başladığı tarihi değil de savaşın bittiği tarihi gösterirler. Fakat Bizanslılar 622 tarihinde tam da ayette belirtildiği şekilde yenilgiden sonra ilk üstün zaferlerini tekrar elde etmişlerdir.

Soru: Aynı kişiler bu savaşı zaten yüzde elli ihtimalle Bizansların kazanacağını söylüyor ve Kuran’ın burada bir kumar oynayıp kazandığını iddia ediyorlar. Cevap: Savaşın iki tarafı var diye ikisinin de kazanma şansının yüzde 50 olduğunu sanmak mantık hatası yapıp ilkokul matematiği hesabıyla olayları çözmeğe çalışmaktan kaynaklanıyor. Çünkü Persler yendiğinde Bizanslılar’ın bile artık umutları tükenmiş ve bütün Dünya savaşın sonucu belli oldu diye duruma bakıyordu.

Savaşın başından beri 12 yıl geçmiş ve Bizans sürekli kan kaybetmiş ve en son 614 yılında en ağır yenilgisini de tatmıştı ve Kuran 9 sene içinde Bizans’ın tekrar galip geleceğini söylüyordu. Kuran söyledikten sonra Bizans 618 yılında Mısır’ı bile kaybederek iyice iflah olmaz hale gelmişti. Burada Kuran kumar oynadı kazandı demek şuna benziyor, (Temsilde hata olmaz) Barcelona-Liverpool maçında maçın çoğu oynanmış ve Barcelona 4-0 önde iken bahisçinin biri kalan az zamanda Liverpool’ün tekrar yeneceğini söyleyip kumar oynuyor ve moralman ve fiziken bitmiş olan Liverpool son dakikalarda atağa geçip herkesi şaşırtıp maçı kazanıyor.

Siz de bu adama diyorsunuz ki “Ne olmuş ki yani, zaten yüzde elli şansı vardı” El insaf minel vicdan yahu! Kuran neden yenilmiş bitmiş bir ordudan yana tüm sermayesini yatırsın da yarın öbür gün yanlışlansın ve insan aklınca rezil olmak garanti bir iddia da bulunsun, bu akıl mantık işi midir? İhtimal yüzde elli bile olsa durduk yerde yüzde elli kumar oynaması mantıksızlık olurken parayı topal ata yatırıp yarışı tutturacak öyle mi? 12 yıldır zaten Bizans her geçen gün erimiş gitmiş hâlbuki. Allah bu İslam düşmanlarına insaf versin, Kuran’ın kumar falan oynamadığını ve Rum suresi mucizesinin apaçık olduğunu biraz düşünseler anlayabilecekler oysaki.

Yazarın önerisi:  112# BİLİM OKYANUSLAR ALTINDA DALGALAR OLUYOR DİYOR. PEKİ KURAN NE DİYOR?

Not: Bazı tefsirlerde Rumların galibiyetinin yedinci yılda olduğu bazılarında (Ruhul beyan, Elmalılı vs.) ise dokuzuncu yıl içinde olduğu yazılmış. Bu şundan kaynaklanıyor; Ayetin indiği sene hakkında 614 veya 615 gibi rivayetler var. Bize göre, Müslümanlar Rumların yenilgisinin hemen peşine üzülmüş olmaları gerektiğini düşünürsek ayet te aynı yıl içinde yani 614 yılı içinde inmesi gereklidir. 622 yılına kadar sekiz sene bitip dokuzuncu seneye girilir. Fakat yedinci veya dokuzuncu sene olması da bir şey değiştirmez ayetin haberi mucize bir şekilde doğrulanmıştır.

KAYNAKLAR VE İLERİ OKUMA

  1. Shahrbaraz, P. Z. P., & ben Hushiel, N. Byzantine–Sasanian War of 602–628.
  2. Wolińska, T. (2012). Yuri Stoyanov,” Defenders and Enemies of the True Cross: The Sasanian Conquest of Jerusalem in 614 and Byzantine Ideology of Anti-Persian Warfare” Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 2, 258-260.
  3. Rapp, C. (2005). Heraclius, Emperor of Byzantium. Journal of Interdisciplinary History, 35(4), 626-626.
  4. Haldon, J. (2002). Warfare, State and Society in The Byzantine World 560-1204. Routledge.
  5. Whittow, M. (1996). The making of Byzantium, 600-1025. Univ of California Press.
  6. Greatrex, G., & Lieu, S. N. (2005). The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars AD 363-628. Routledge.
  7. https://tr.wikipedia.org/wiki/Bizans-Sasani_Sava%C5%9F%C4%B1_(602-628)
blank