222# Peygamber bir kadın görünce… (!) diyen tarihselci hocanın aldatıcılığı ve tefsiri cımbızlaması

Kadın

Soru: Tarihselci hoca peygamber bir kadın gördümü ve beğendimi kocası onu derhal boşamalı diyor, bunun dinde yeri ve dayanağı var mıdır?

Cevap: Tarihselci hoca yine tefsirlerden söz cımbızlayarak, önünde arkasında ne yazıyor vermeden, bu sözler Kuran’da geçiyor mu geçmiyor mu kaynağı nedir söylemeden öyle hayret celbedici üslupla bir meseleyi anlatıyor ki bunu dinleyen ve dini bilmeyen insanların “Bu ne yav” demesi kaçınılmaz. Peki mesele nedir?

Tarihselci hoca diyor ki; “Kurtubi’nin tefsirinde yazdığına göre eğer Peygamber bir kadını görüp de hoşlanırsa kocasının o kadını boşaması lazım.”

Evet Kurtubi ‘nin Ahzab 50 tefsirinde böyle bir ifade yazıyor. Fakat Kurtubi’nin bu sözü kendi görüşüdür, Kuran’a veya Peygamberin hayatına dayanmıyor. Bu görüşünü de İbn-i Arabi’nin fikrine dayandırmış. Yani ortada peygamber bir kadın gördümü kocası boşayacak diye ayet veya hadis bile yok ve Peygamberin hayatında böyle bir şeyin örneği de yok. Ama Peygamberimiz vefat edip yüzyıllar geçtikten sonra insanlar dinde olmayan böyle bir fikri ortaya atmışlar. Ne kitapta yeri var ne de sünnette. Peygamber sevgisi yüzünden söylenmiş belki ama Peygambere hakaret etseymişler daha az kusur işlerlermiş. Peygamber böyle bir şey demediği ve böyle bir şey de yapmadığı halde bu sözü sarf edip Peygamberi zan altına sokmak ne kadar ağır bir ifade.

Yazarın önerisi:  171# İslam'da cariyelik var mı?

Tarihselci hocanın gizledikleri

Fakat tarihselci hoca bunu ballandıra ballandıra anlatırken bu gerçeği söylemiyor. Yani demiyor ki bu söz o adamın görüşüdür ne Kuran’da ne sünnette yeri yoktur. Eğer derse insanlar işin aslını anlar ve zihinler bulanmaz. Üstelik o yazıda Kurtubi, Peygambere haram kılınanlar ve zorunlu farz kılınanlar başlığı da açıp bir sürü madde saymış ama tarihselci hoca bunlardan da bahsetmiyor, çünkü bunlar Kurtubi’nin lehinedir ve bunları söylemek Peygamberi karalamaya hizmet etmeyecektir. Mesela bu maddelerin bir kısmı şunlar:

1- Zekâtın ona ve onun akrabalarına haram olması. 2- Nafile sadaka ona haramdır.  3- Hain bakış. 4- Zırhını veya silahını giyinip kuşandığı takdirde yüce Allah, onun ile Savaştığı kimse arasında hüküm verinceye kadar üzerinden çıkarmasını Allah ona haram kılmıştır. 5- Yaslanarak yemek yemek.  6- Kokusu hoş olmayan yemekleri yemek. 7- Hanımlarının birisini boşayıp yerine başkasını alması. 8- Onunla birlikte olmaktan hoşlanmayan kadını nikâhlaması. 9- Kitab ehli hür kadını nikâhlaması. 10- Cariyeyi nikâhlaması. (Bu yanlış çünkü Peygamberimiz Safiye ve Cüveyriye gibi iki savaş esirini cariyelik statüsünden kurtarıp hür yapıp nikâhlamıştır. Üstelik cariyelerin de nikâhlanmasını bildiren Nur 32 ayeti vardır.) 11- Duha namazı 12- Vitr ve teheccüd namazı…. Liste daha uzuyor….

Yazarın önerisi:  255# İki kadının şahitliği bir erkeğinkine mi eşittir ?

Hz. Zeynep ve Zeyd bunun bir örneği midir

Bu konuda din düşmanlarının hemen Hz. Zeynep ile evliliğini ortaya getireceğini biliyorum. Bu meseleyi sitemde 22 nolu yazıda detaylı açıkladım. Kısaca özetlersem; Peygamberimiz Zeynep’in halasının oğludur ve çocukluktan itibaren tanıyor. Peygamberimiz Zeynep’i tanıdığı halde kendisi evlenmek istemiyor ve Zeyd’e istiyor. Daha sonra Zeyd, Zeynep’i boşamak istiyor ama Peygamberimiz buna izin vermiyor. Boşandıktan sonra, Allah, Peygamberimize Zeynep’le evlenmesini söylüyor. Bu evliliğin Hz. Muhammed’in beğenisinden kaynaklanmadığı açık. Çünkü zaten Hz. Zeynep’i kendi elleriyle Zeyd ile evlendiriyor. Bu konuyu burada çok özet anlattım, 22 nolu yazıdan detayını okuyunuz.

Özetle: Görüldüğü gibi çoğunluğu ayetlere dayandıramayacağınız Kurtubi’nin bu maddeleri kendi görüşüdür veya başka insanların görüşlerine dayandırmıştır. Ama bir kadından hoşlanması ve kocasının onu boşaması gibi peygamberin hayatında olmayan ifadeler İslam’a mal edilmemelidir. peygamber bir kadın gördümü kocası onu boşayacak lafı din adına yapılmış bir boşboğazlıktır. O türlü açıklamalar Allah’ın kitabını veya Peygamberini bağlamaz. Peygamberimizin evliliklerinin nefsani olmadığının ispatları için yine 22 numaralı yazıyı okuyunuz.