209# Kuran Meryemleri karıştırdı iddiasına yanıt

Çelişki yok

İddia: Kuran iki Meryem’i karıştırmıştır. Kuran’da Hz. Meryem’in İmran’ın kızı olduğu söylenir[1]. Bir ayette de Hz. Meryem’e Harun’un kız kardeşi diye seslenilir.

Oysa Tevrat’a göre İmran’ın kızı olan ve Hz. Musa ve Harun’un ablası olan Meryem ise Hz. İsa’nın annesi olan Meryem’den 1700 yıl önce yaşamıştır.[2] İncil’de ise Hz. Meryem’in babası Joachim olarak geçer.[3] Burada ateistler (oryantalistlerden kopyalayarak) Kuran’ın her iki Meryem’i karıştırmış olabileceğini iddia etmişler.

Cevap: Hristiyan ve Yahudi kaynaklarında Hz. Meryem’in annesinin ve babasının ismi yoktur. Kaç kardeşi olduğu belli değildir. Sadece John 19:25 ayetinde Hz. Meryem’in bir kız kardeşinin İsa’nın çarmıha gerilmesi esnasında orada olduğunu söyler.

John 19:25: “İsa’nın karşısında annesi, annesinin kız kardeşi, Clopas’ın karısı Meryem ve Magdalalı Meryem vardı.

Bunun yanında kanonik olmayan (uydurulduğu kabul edilen) metinlerden olan “Gospel of James” kitabında Meryem’in babasının ismi Joachim olarak geçer.[4] Bu kitap İsa’dan 120 yıl sonra yazıldığı tespit edilmiş ve 405 yılında Papa tarafından yalan bir metin olduğu açıklanmış, 500’lü yıllarda ise bu kitap uydurma olduğu gerekçesi ile yasaklanmıştır.[5] Bu kitap özellikle Hz. Meryem’in ve İsa’nın çocukluğunu anlatıyor ve bilinmesi mümkün olmayan çok sayıda olayı garip hikâyeler tarzında anlattığı için uydurulmuş hikâyeler olduğu kabul ediliyor, Kilise de bu kitabı inandırıcı bulmuyor ve kullanmıyor.

Yazarın önerisi:  134# HERKES KENDİ GÜNAHINI MI ÇEKECEK, YOKSA BAŞKALARININ GÜNAHLARINI DA MI?

Kısaca ortada Hz. Meryem’in babasının adını veya kaç kardeşi olduğunu bildiren ve bunların adını veren güvenilir bir kaynak bulunmuyor. Kuran Hz. Meryem’e Harun’un kız kardeşi diye hitap edildiğini yazıyor, ama Harun Meryem’in ana-baba bir kardeşi midir yoksa annesi veya babası sonradan başka biriyle mi evlenmiştir, çocuklar ana bir veya baba bir kardeş midir, onu haber vermiyor. Öyleyse hiçbir güvenilir kaynak Hz. Meryem’in babasının ve kardeşinin isminden bahsetmiyorken Kuran bunları haber vermişse burada bir tarih yanlışı var denmez. Çünkü Hristiyanlığa göre bile babasının adı ve kaç kardeşi olduğu bilinmiyor. Öyleyse burada Kuran’ın bir çelişkisi yok. Çünkü Kuran var olan bir bilgiyle zıt düşmüyor aksine eksik bir bilgiyi tamamlıyor.

Ateistler burada diyorlar ki İmran’ın kızının isminin Meryem olması ve oğlunun isminin Harun olması tıpkı Hz. Musa’nın ailesine benziyor. Bu benzerlik nereden kaynaklanıyor.

Cevap: Yahudilerde geçmiş atalarının isimlerini koyma âdeti sıkı olarak uygulanırdı. Örneğin yukarıda verdiğim İncil’in John 19:25 ayetine dikkat ederseniz (sahte) İsa çarmıha gerildiğinde başlarında bulunan dört kadından üçünün adı Meryem’di. Yine Kuran’da bir meleğin Zekeriya a.s.’a bir çocuk verileceğini ve onun adını Yahya koymasını söyler (Meryem 7). Yahya adının yeni bir isim olacağını da söyler. Çünkü yeni isim konulması Yahudiler de sıkıntılı bir durumdu. Aynı olay İncil’de de anlatılır ve Hz. Zekeriya’nın karısı Elizabeth çocuğun ismine Yahya deyince ona şu şekilde itiraz ederler:

Yazarın önerisi:  139# Şeytan'ın melekleri görünce sıvışması.

Luka 1: 60-61: “Ama annesi, ‹‹Hayır, adı Yahya olacak›› dedi.   Ona, ‹‹Akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki›› dediler.”

Demek ki Yahudilerde belirli isimler konulabiliyor ve her evde Yakup, Musa Harun, Meryem, İmran isimlerinden bir veya birkaçına rastlamak mümkün. O halde Meryem’in babası İmran’ın kendi çocuklarına kendi atalarından olan İmran’ın çocuklarının adını koymuş olması garipsenecek bir durum değil. Yani Musa’nın babası olan İmran’ın çocuklarının ismi Harun ve Meryem olduğu için, Meryem’in babası İmran’da çocuklarına aynı isimlerle koymuş olabilir. Tekrar ediyorum Kuran bunları haber verir ve bunların aksine Tevrat’ta veya İncil’de hiçbir bilgi yok. O halde Kuran’ın sözü elbette ki geçerlidir.

KAYNAKLAR

  1. https://islamansiklopedisi.org.tr/imran.
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Miriam.
  3. https://www.britannica.com/biography/Saints-Anne-and-Joachim.
  4. Brownrigg, Ronald. Who’s Who in the New Testament 2001 ISBN 0-415-26036-1 sayfa T-62.
  5. Betsworth, Sharon (2014). Children in early Christian literature: Children as characters, metaphors, and types in early T & T Clark. p. 169. ISBN 978-0567235466.