122# Şefaat var mıdır, yok mudur?

Çelişki yok

Bazı ateist sitelerde Kuran ayetleri arasında çelişkiler olduğu iddia edilmekte. İddialarını gözden geçirdiğimde ya gözden kaçırdıkları bir nokta olduğunu, ya bilerek bazı şartları gizlediklerini ya da kelimeleri Türkçe’ye çevirirken oluşan anlam kaymalarından yararlandıklarını gördüm. Bu iddialarını bir seri halinde yayınlayacağım. Evet, Kuran’ın en büyük mucizelerinden bir tanesi kendi ayetiyle sabit olduğu üzere içinde çelişki bulunmamasıdır. Ben bütün çelişki diye iddia edilen ayetleri vaktim ölçüsünde burada açıklamaya hazırım ve ilk iddiadan başlıyorum. Şöyle ki aşağıdaki ayetlerin birinde ahirette şefaat vardır, diğerinde ise ahirette şefaat yoktur denildiğini iddia ediyorlar.

 

Yoktur / Bakara-48: Kimsenin kimseden faydalanamayacağı, kimseden bir şefaat kabul edilmeyeceği, kimseden bir fidye alınmayacağı ve yardım görülmeyeceği günden korunun.

Vardır/ Meryem-87: Rahman’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.

Hemen açıklayalım. Bakara 48’de genel kuralı söylüyor. Kimseden şefaat kabul edilmeyecek. Meryem 78 ve buna benzer birkaç ayette ise yine kimsenin şefaat edemeyeceği genel kuralını hatırlatarak başlıyor fakat araya “illa” bağlacı ekleyip bunun istisnaları da olacağını belirtiyor. “İlla” kelimesi Türkçe de ki “şunlar hariç” sözcüğü gibi bir zıtlık bağlacıdır ve genel kaideye getirilen istisnaları belirtmek için kullanılır.

Kaynak: http://www.kuran.com.tr/kelime-meali/turkce/meryem-suresi

Yazarın önerisi:  209# Kuran Meryemleri karıştırdı iddiasına yanıt

Yani ayet diyor ki: Rahman’ın katında kimse şefaat edemeyecektir, fakat şunlar hariç; söz almış olanlar.

Baktığımız zaman her iki ayette genel kuralın kimsenin şefaat etmeyeceğidir. Fakat ikinci ayette bunun istisnaları olduğunu da ek olarak belirtiyor. Dilimize meşhur bir örnek olarak yerleşmiş bir vecize var: İstisnalar kaideyi bozmaz. İstisna olarak sayılı kişilere şefaat hakkı verilmesi genel kaideyi bozmuyor. Genel kaide neydi; her iki ayette de ilk başta ahirette kimseden şefaat kabul edilmeyecek diye başlıyordu. Yani sen cennete kabul edildin, fakat gördün ki annen, baban veya eşin cehenneme gidiyor, yalvarsan da senin şefaatin kabul edilmeyecek. Herkes hak ettiği yere gönderilecek. Evliya dahi olsa kimse kimseye yardım edemeyecek. Fakat istisna olarak bazı kişilere bir söz verilmiş. Kim olduğunu ayet söylemiyor.

Bu konuyu hâlâ anlamdıysanız şöyle bir örnekle açıklayayım. Bir havaalanına girdiniz ve bir tabela ile karşılaştınız. Tabelada diyor ki “Bütün yolcular bekleme salonunda oturmak zorundadır”. Biraz ileriye gittiniz başka bir tabela karşınıza çıktı: “Bütün yolcular bekleme salonunda oturmak zorundadır fakat üst düzey devlet yetkilileri VIP salonunda bekleyeceklerdir”. Şimdi burada ikinci tabela birinci tabela ile çelişir mi? Hayır çelişmez. Çünkü ikisinde de insanlar için genel bir kural hatırlatılarak giriş yapılmış fakat ikinci tabelada istisnai bir durum da ek olarak vurgulanmış. Bu istisnai durum genel kuralı bozmaz.

Yazarın önerisi:  142# Ahzab 6 ile Ahzab 37 çelişir mi?

Demek ki ahirette şefaat var mı yok mu diye sorulursa ne diyeceğiz? Cevap; insanlar için şefaat normalde yok, fakat Rahman’ın huzurunda bazı kişilere izin verilecek. Zaten ayette de bundan başka bir şey söylemiyor.

Bazıları şefaatin adil olmayacağını iddia ediyor ama bu da yeterince düşünülmeden söylenmiş bir iddia. Çünkü şefaatin hangi kurallar dahilinde kullanılacağını bilmiyoruz ki. Örneğin hassas bir şekilde günahı ve sevabı belirlenmiş kişinin Cennet’e gitmesine bir adım kalmışsa ve oda yoksa böyle birine şefaat mantıksız olur mu? Bu benin kısa aklımla düşünebildiğim bir konu. Gerçekte ise hiç adaletsizlik olmayacağı gibi herşey üstün bir mantık dairesinde olacaktır.

Aslında bu basit mesele insanlara çözülmesi zor bir problem olarak gelmiş olmalı ki ateistlerden başka Müslümanlar arasında da devam ede gelen ahirette şefaat var mı yoksa yok mu diye bir tartışmayı başlatmış. İşte konunun açıklaması budur ve aslında gayet ortada net olan bir ayettir, yeter ki Kuran’a her türlü ön yargılarınızdan sıyrılarak bakmayı deneyin, gerçekleri hemen göreceksiniz.

blank